Manifest i objectius 2017-10-08T19:55:20+00:00

L’emprenedoria està prenent un paper cada cop més preponderant en els darrers anys.  Les persones que decideixen crear el seu propi “lloc de treball” disposen de més recursos, formació i vivers empresarials per endegar els seus projectes professionals.  Però tot això pot fallar si falla un aspecte primordial: el factor humà en el més ampli sentit de la paraula.
La Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat va néixer per desenvolupar aquest aspecte en el nostre entorn més proper, la nostra ciutat.  Dones emprenedores de Sant Cugat i d’altres ciutats properes hem trobat en aquesta xarxa la manera de compartir inquituds, talents i suport.  De parlar de nosaltres, dels nostres projectes i d’allò que ens ha funcionat.  De crear aliances que es converteixen en fortaleses.  I de generar negoci!

Aquest són, doncs, els nostres propòsits:

  • Donar suport a l’emprenedoria de les dones (entesa tant si munten un negoci propi com un projecte paral·lel i/o en el marc del seu lloc de treball).
  • Posar els nostres serveis a disposició de les companyes de la XDESC i contractar els seus serveis.
  • Fomentar sinergies entre totes nosaltres i amb la resta d’agents econòmics i socials. Fer xarxa.
  • Promoure el talent.
  • Donar visibilitat presencial i virtual dels nostres negocis.
  • Fer un retorn social posant la XDESC a disposició d’iniciatives de caire social i solidari.