skip to Main Content
Womom. Tere González. Teràpia Per A Mares

Tere González

Terapeuta Gestalt i humanista, doula, psicologia perinatal. Acompanyo i facilito els processos de canvi i dol que comporta la maternitat, la criança dels fills, i la maduresa.
Back To Top