skip to Main Content

MARÍA JOSÉ GARCÍA

Conservació / Restauració de patrimoni cultural
Sant Cugat del Vallès
Ma José García. Conservadora de patrimoni

DESCRIPCIÓ

Oferim un procès de treball complet que inclou l’estudi i la documentació tècnica, la disgnosi i l’aplicació dels tractaments.

Combinem mètodes científics amb les tècniques tradicionals, en la búsqueda d’una òptima conservació i la millor presentació del patrimoni cultural.

Més de vint anys d’experiència en el sector ens avalen en el tractament de diferents materials.

Mª José García. Equip directiu de la XDESC

DADES DE CONTACTE

MARÍA JOSÉ GARCÍA

+34 630907878
Logo Gamigar
+34 630907878
Back To Top