skip to Main Content

LA COOPERACIÓ ENTRE DONES EMPRENEDORES ÉS EL SECRET!

Qui som

Fotografia: © Inez del Prado

La Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat (XDESC) és una Associació sense ànim de lucre que neix el 8 de març del 2016 per impulsar la cooperació i l’intercanvi entre dones emprenedores i treballadores autònomes amb un projecte professional per engegar o ja en marxa.

Entenem que l’emprenedoria està prenent un paper cada cop més preponderant en els darrers anys. Les persones que decideixen crear el seu propi «lloc de treball» disposen de més recursos, formació i vivers empresarials per endegar els seus negocis o les seves activitats. Però tot això pot fallar si no ve acompanyat d’un aspecte primordial: el factor humà, en el més ampli sentit de la paraula.

La Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat va néixer per desenvolupar aquest factor humà en el nostre entorn més proper, la nostra ciutat, i al llarg d’aquests anys s’ha anat ampliant a dones emprenedores d’altres ciutats properes.

SAPS PER QUÈ LA XARXA ETS TU?
LES SÒCIES T’HO EXPLIQUEN

Equip de la junta

Marta Fàbregas. Presidenta De La XDESC

Marta Fàbregas

Inez Del Prado. Vicepresidenta De La XDESC

Inez del Prado

Susana Hernández. Equip Directiu De La XDESC

Susana Hernández

Mª José García. Equip Directiu De La XDESC

Mª José García

Rosa Feijóo. Equip Directiu De La XDESC

Rosa Feijóo

Lourdes Torres. Equip Directiu De La XDESC

Lourdes Torres

Blanca Marqués Sagnier. Equip Directiu De La XDESC

Blanca Marqués

Fotografia: © Inez del Prado

Back To Top