skip to Main Content

SUSANA HERNÁNDEZ

Rehabilitació / Cèdules d’Habitabilitat / Certificats d’Eficiència Energètica / Reforma d’interiors
Valldoreix
Susana Hernández. Reformes i rehabilitacions

DESCRIPCIÓ

Assessoro al client, al particular o a la comunitat, sobre els problemes constructius detectats per donar les solucions més adients a cada situació, i faig l’avaluació econòmica de les mateixes.

Un dels meus objectius a nivell professional és incorporar millores en aquestes intervencions que afavoreixin l’estalvi energètic. També realitzo Informes Pericials, Cèdules d’Habitabilitat i Certificats d’Eficiència Energètica.

Susana Hernández. Equip directiu de la XDESC

DADES DE CONTACTE

SUSANA HERNÁNDEZ

+34 669127817
Back To Top